P.G.M. Mikulczyce Sp.zoo zarządzanie nieruchomościami, zarządca Wspólnot Mieszkaniowych


Podstawowe informacje o firmie:

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej "Mikulczyce" Spółka z o.o.

Rejestr Handlowy: RHB 14100 Sąd Rejonowy w Gliwice ul. Kościuszki 15

Adres: 41-807 Zabrze ul. Tarnopolska 57 I piętro, tel./fax 032-271-23-81, e-mail - pgmmik@wp.pl

Licencja Zawodowa Zarządcy Nieruchomości nr: 107

Licencja Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami nr: 2016

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.000,00zł.

Działalność gospodarczą Spółka prowadzi od 27-03-1997 roku.

Profil i zakres działalności firmy:


Opierając się na solidnych podstawach merytorycznych i zdobytym przez nas doświadczeniu zawodowym, a także korzystając z wiedzy kompetentnych współpracowników, pomagamy rozwiązywać pojawiające się problemy. Profesjonalna kadra: zarządcy nieruchomości, prawnicy, eknomiści(księgowi) oraz pracownicy z szerokim zakresem uprawnień zaproponują rozwiązania zgodne z najlepszą dostępną na rynku wiedzą techniczną i technologią.
Skupiając nasze dziłania na optymalizacji kosztów zarządzanych budynków dążymy do polepszania wizerunku i wartości nieruchomości, mając na uwadze przede wszystkim oczekiwania właścicieli i najemców budynków. Przedmiotem działania Spółki jest głównie zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi (123 Wspólnoty Mieszkaniowe) bieżąca obsluga techniczna zasobów komunalnych Gminy Zabrze w dzielnicy Zabrze - Mikulczyce (ok. 140 budynków) na podstawie umowy z Gminą Zabrze, a ponadto przeprowadzanie remontów i modernizacji budynków., świadczenie usług budowlanych i innych.
Najważniejszymi celami Spółki jest bardzo dobra obsługa właścicieli jak, również stała dbałość o poprawę stanu substancji mieszkaniowej poprzez remonty i modernizacje oraz bieżącą konserwację. Na podstawie podpisanych umów z JOFGN, Spółka ściśle współpracuje z Gminą Zabrze oraz z innymi zarządcami Zabrzańskimi oraz z Radą Gminy Zabrze jak również z wieloma wykonawcami robót budowlanych i dostawcami mediów.