Zarządzanie nieruchomościami - Obsługa Księgowa i Finansowa

Zarządzanie i administrowanie obejmuje w szczególności:

> reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej,
> prowadzenie książki obiektu zawierającej informacje o stanie technicznym nieruchomości, karty inwentaryzacyjnej, dokumentacji eksploatacyjnej, informacji o bieżącej konserwacji, dokumentacji powykonawczej budynku,
> prowadzenie pełnej księgowości sprawozdawczości wspólnot mieszkaniowych
> rozliczanie mediów
> prowadzenie windykacji właścicieli
> sporządzanie planu gospodarczego dla nieruchomości,
> zawieranie, rozwiązywanie umów z dostawcami mediów oraz umów na ubezpieczenie nieruchomości,
> prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na umieszczenie reklam i tablic informacyjnych na budynku,
> negocjowanie, opiniowanie umów a także egzekwowanie wykonania zawartych umów,
> prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomością,
> przejmowanie nieruchomości w zarządzanie oraz przygotowanie dokumentów do organizacji i rejestracji wspólnot mieszkaniowych,
> organizacja oraz uczestnictwo w zebraniach Wspólnot,
> opracowanie planów zarządzania nieruchomością według wybranego wariantu,
> doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków zwrotnych (kredyty) i bezzwrotnych (unijnych),
> dyżury administratora w uzgodnionych terminach oraz stały dyżur telefoniczny,
> doradztwo przy wyborze najatrakcyjniejszych cenowo i jakościowo ofert na rynku, w zakresie usług (bankowych, ubezpieczeniowych, budowlanych, komunalnych, telekomunikacyjnych i innych) i towarów (budowlanych, elementów wykończenia wnętrz i innych) wraz z negocjowaniem cen, uzyskiwaniem rabatów.
> inne czynności zlecone przez Klienta w ramach indywidualnych uzgodnień.