Zarządca Nieruchomości - Obsługa Techniczna i Administracyjna

Obsługa techniczna nieruchomości obejmuje w szczególności:

> bieżące naprawy w budynkach
> prowadzenie dokumentacji technicznej określonej przepisami,
> prawa budowlanego: książki obiektu budowlanego i innej wymaganej dokumentacji,
> organizowanie kontroli stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,
> sporządzanie w oparciu o kontrole stanu technicznego zestawień prac remontowych określających koszt i zalecane terminy ich wykonania,
> organizowanie i zapewnienie wykonania planowanych remontów wynikających z potrzeb technicznych nieruchomości,
> organizowanie i nadzór techniczny nad wykonywanymi naprawami (konserwacja) remontami, inwestycjami i innymi usługami,
> nadzór nad firmami świadczącymi usługi konserwacji instalacji wewnętrznych (wod-kan, c.o., ccw, gaz, inne).
> na życzenie klienta dokonujemy indywidualnych remontów na fakturę np. wymiana wodomierza, przeróbki instalacji wod-kan, c.o., ccw, gaz, instalacji elektrycznych, kominowych itd...


Aby podnieść jeszcze bardziej jakość wykonywanych przez nas usług uruchamiamy automatyczny system zgłoszeń, którego czas reakcji wynosi 24 godziny. Jeśli Twoja usterka jest poważna i powinna być usunięta dużo szybciej prosimy o zgłoszenie telefoniczne.


Zgłoś Usterkę: